AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

Od září roku 2015 probíhá rozsáhlá komplexní rekonstrukce vodní dílo Šance, která bude ukončena v červenci roku 2018. Obsahem záměru jsou opatření na vodním díle (VD) pro bezpečné převedení extrémních povodní, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Po provedení úprav bude VD jako vodárenský zdroj schopno dlouhodobě zajišťovat svůj účel, zachovány budou i další účely, zejména ochrana před povodněmi a energetické využití. Základem rekonstrukce díla je zvětšení kapacity přelivu a skluzu. Realizuje se nový boční přeliv na pravém břehu s pevnou přelivnou hranou členěnou na dvě výškové úrovně a se společným spadištěm s navazující novou konstrukcí skluzu s jiným šířkovým uspořádáním v ose původního zbouraného přelivu a skluzu.

Více informací

AKTUALITY

Zasedání Mezinárodního přehradního výboru (ICOLD) a symposium ICOLD

Zasedání Mezinárodního přehradního výboru (ICOLD) a symposium ICOLD

Zasedání Mezinárodního přehradního výboru (ICOLD) a symposium ICOLD

Ocenění -  Vodohospodářská stavba roku 2016

Ocenění - Vodohospodářská stavba roku 2016

U příležitosti Světového dne vody byly v Praze v Kongresovém centru oceněni vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016.

Stavba roku kraje Vysočina 2017,  AQUATIS  projektantem

Stavba roku kraje Vysočina 2017, AQUATIS projektantem

Společnost AQUATIS a.s. byla generálním projektantem stavby „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.