AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

Od září roku 2015 probíhá rozsáhlá komplexní rekonstrukce vodní dílo Šance, která bude ukončena v červenci roku 2018. Obsahem záměru jsou opatření na vodním díle (VD) pro bezpečné převedení extrémních povodní, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Po provedení úprav bude VD jako vodárenský zdroj schopno dlouhodobě zajišťovat svůj účel, zachovány budou i další účely, zejména ochrana před povodněmi a energetické využití. Základem rekonstrukce díla je zvětšení kapacity přelivu a skluzu. Realizuje se nový boční přeliv na pravém břehu s pevnou přelivnou hranou členěnou na dvě výškové úrovně a se společným spadištěm s navazující novou konstrukcí skluzu s jiným šířkovým uspořádáním v ose původního zbouraného přelivu a skluzu.

Více informací

AKTUALITY

Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí - Vodní nádrže 2017

Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí - Vodní nádrže 2017

Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí - Vodní nádrže 2017

Hledáme pracovníka na pozici projektant do naší společnosti AQUATIS

Hledáme pracovníka na pozici projektant do naší společnosti AQUATIS

Láká vás zajímavá a rozmanitá práce v projekční a konzultační firmě?

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.