AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Společnost AQUATIS a.s. získala zakázku na projektovou přípravu rekonstrukce VD Orlík. Cílem akce s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, jejímž investorem je Povodí Vltavy, státní podnik, je doplnění zařízení pro převádění extrémních povodní. Nové standardy pro bezpečnost přehrad v ČR vyžadují, aby nejvýznamnější stavby tohoto typu bezpečně převedly kontrolní desetitisíciletou povodeň. Na základě těchto požadavků již byla rekonstruována řada přehrad v ČR nebo taková rekonstrukce aktuálně probíhá (na základě projektové dokumentace společnosti AQUATIS jsou aktuálně v rekonstrukci VD Šance, VD Opatovice, VD Boskovice). Nyní přichází na řadu i VD Orlík, které je z hlediska objemu nádrže největší přehradní stavbou v ČR. Společnost AQUATIS chápe získání této zakázky jako ocenění schopností firmy zabezpečit projektovou přípravu takto složité stavby.

Více informací

AKTUALITY

Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017

Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017" ve dnech 7.- 8. 11. 2017

Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017" ve dnech 7.- 8. 11. 2017

Komplexní školení nástrojů Autodesk pro metodiku BIM v AQUATIS a.s.

Komplexní školení nástrojů Autodesk pro metodiku BIM v AQUATIS a.s.

Komplexní školení nástrojů Autodesk pro metodiku BIM v AQUATIS a.s.

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.