AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry

Konference Vodní toky 2018 v Hradci Králové v hotelu Černigov (20.-21.11.2018)

Konference Vodní toky 2018 v Hradci Králové v hotelu Černigov (20.-21.11.2018)

Konference Vodní toky 2018 v Hradci Králové v hotelu Černigov (20.-21.11.2018)

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz.

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.