Aktuality

Hledáme pracovníka na pozici projektant do naší společnosti AQUATIS

Datum: 21.03.2018

Společnost AQUATIS a.s. je stabilní česká společnost poskytující komplexní služby v oblasti vodního hospodářství. Svým klientům pomáháme zlepšovat životní prostředí a utvářet krajinu v souladu s přírodou.
Do našeho týmu hledáme šikovného člověka, který bude pracovat na pozici
Projektant / ka
• Baví Vás projekční práce v oboru vodního hospodářství ?
• Troufáte si dělat i složitější úkoly?
• Dokážete pracovat samostatně a ručíte za své výstupy?
• Máte chuť se vzdělávat a rozšiřovat své odborné znalosti a dovednosti?
Potom je tato pozice určena pro Vás.
Rozhodně Vám nesmí chybět:
• znalosti na úrovni VŠ vodohospodářského zaměření
• pečlivost a trpělivost
• uživatelská znalost práce na PC : AutoCAD, Excel, Word
• ŘP sk. B a chuť cestovat většinou v rámci Moravy
A co u nás můžete očekávat?
• příjemné prostředí firmy s tradicí
• vzdělávání v oboru i možnost rozšiřování jazykových znalostí
• HPP s fixní mzdou a platovým postupem při dobrých výsledcích
• firemní benefity

Nástup možný 1.5.2018
Oslovila Vás tato nabídka? Pokud ano, zašlete svůj životopis na adresu: dana.kopecka@aquatis.cz

Nežárka, ř.km 8,844 – rekonstrukce jezu Hamr při okraji levobřežní zástavby obce Val

Datum: 12.01.2018

Předmětná stavba se nachází na toku řeky Nežárky, na místě původního dvoupólového jezu v jezovém profilu Hamr v ř. km 8,844, při okraji levobřežní zástavby obce Val - Hamr, 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V těsné blízkosti jezu se na pravém břehu nachází stávající MVE v soukromém vlastnictví. Samotná rekonstrukce jezu Hamr byla členěna na čtyři stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce pevného jezu 
SO 02 – Rybí přechod
SO 03 – Sportovní propust
SO 04 – Schodiště pro vodáky


Konstrukce pevného jezu byla navržena pultového tvaru, se zaoblenou přelivnou hranou zhotovenou po celé šířce z korunových kamenů, na kterou navazuje přelivná plocha ve sklonu 1:5, s odrazovým můstkem provedeným z odtrhových kamenů. Přelivná plocha byla vytvořena z kamenné dlažby do betonu. Konstrukce je navržena tak, aby se při běžných průtocích tvořil vodní skok s povrchovým režimem, kdy se zpětný válec vodního skoku tvoří u dna. Přelivná hrana na kótě 412,70 m n. m. a délky 18,50 m je nad upravené dno podjezí převýšena o 0,90 m.
Rybí přechod je umístěn na pravém břehu koryta Nežárky, kde se nachází i stávající malá vodní elektrárna. Konstrukci rybího přechodu tvoří soustava kamenných přepážek a bazénů (tůněk) v betonovém žlabu šířky 2 m a se sklonem dna 1:25. Dna tůněk jsou pokryty dnovým substrátem z říčních štěrků s ojedinělými většími kameny. Velké kameny tvořící přepážky jsou zasazeny do betonového dna žlabu, aby byla zajištěna jejich stabilita i při povodňových průtocích. Osová vzdálenost jednotlivých přepážek je 2,5 m, tj délka tůní mezi přepážkami je cca 2 m. Celková délka rybochodu je 29,4 m. 
Sportovní propust pro vodní turistiku je řešena jako samostatný objekt při levém břehu řeky. Úroveň vtokového prahu do sportovní propusti je navržen na kótě 412,00 m n. m., tj. 0,70 m pod korunou pevného jezu. Tato úroveň zajišťuje při hladinách v jezové zdrži v rozmezí 412,70 m n. m. – 412,75 m n. m. minimální doporučovaný průtok vody propustí potřebný pro bezpečné proplutí sportovní lodě. Za běžného provozu a při hladině stálého vzdutí do úrovně 412,75 m n. m. bude průtok sportovní propustí 2,0 m3/s.
Šířka sportovní propusti je 2 m, podélným sklon dna 6%. Pro usměrnění proudící vody v propusti je dno propusti osazeno gumovými zdrhly ve tvaru V s vrcholem proti vodě. Vtok i výtok sportovní propusti jsou nálevkovitě rozšířeny, aby bylo umožněno snadnější manévrování lodi při vplouvání a výjezdu do a z propusti. Na levém břehu jsou zřízena jednoramenná kamenná schodiště pro výstup jednotlivců na břeh. Jedná se vždy o řadu stupňů s šířkou stupně 1,2 m. Stupně jsou zapuštěny do svahu koryta, aby netvořily překážky v průtočném profilu. Obě schodiště jsou propojena pochozí plošinou šířky 1,20 m s kamennou dlažbou nad úrovní hladiny stálého nadržení a podél sportovní propusti do podjezí. Tato plošina umožňuje bezpečné předvedení lodi přes jez tzv. koníčkováním. 
V rámci stavby byl vybudován záchytný systém pro vodáky. Jedná se o vázací oka, vrhací záchranný kruh, osazení výstražných cedulí „POZOR JEZ“ a informačního panelu na konci rampy. 
Taktéž byly provedeno pročištění a prohrábka koryta řeky Nežárky v nadjezí i podjezí.

Společnost AQUATIS a.s. zpracovávala projekt rekonstrukce jezu Hamr od ideových návrhů v rámci studie, přes projekty pro územní a stavební řízení, až po projekt pro provádění stavby a realizační dokumentaci. Během samotné stavby byl vykonáván autorský dozor pro investora akce.

 

Světový den vody 2018 - Ocenění VHS za rok 2017

Datum: 26.03.2017

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. V České republice se oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.
Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dopoledne 22. 3. 2018 v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskutečnil společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera. Do soutěže VHS roku 2017 byly přihášeny a oceněny následujcí stavby: 
Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.  V každé kategorii se navíc hodnotily stavby v nákladech nad a pod 50 milionů korun. V této kategorii nad 50 miliónů korun byla oceněna naše společnost AQUATIS a.s. za projekt stavby "Plavební komora u jezu Hněvkovice, modernizace jezu Hněvkovice", kde investorem bylo ŘVC ČR, zhotovitelem stavby Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. Zvláštní ocenění SVH ČR, z.s. získala v kategorii do 50 miliónů stavba "Vodní dílo Klíčava - doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr", kde investorem bylo Povodí Vltavy, s.p. a zhotovitelem stavby Metrostav a.s.

Všem oceněným blahopřejeme.

 

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Datum: 10.01.2017

Společnost AQUATIS a.s. získala zakázku na projektovou přípravu rekonstrukce VD Orlík. Cílem akce s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, jejímž investorem je Povodí Vltavy, státní podnik, je doplnění zařízení pro převádění extrémních povodní. Nové standardy pro bezpečnost přehrad v ČR vyžadují, aby nejvýznamnější stavby tohoto typu bezpečně převedly kontrolní desetitisíciletou povodeň. Na základě těchto požadavků již byla rekonstruována řada přehrad v ČR nebo taková rekonstrukce aktuálně probíhá (na základě projektové dokumentace společnosti AQUATIS jsou aktuálně v rekonstrukci VD Šance, VD Opatovice, VD Boskovice). Nyní přichází na řadu i VD Orlík, které je z hlediska objemu nádrže největší přehradní stavbou v ČR. Společnost AQUATIS chápe získání této zakázky jako ocenění schopností firmy zabezpečit projektovou přípravu takto složité stavby.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.