Aktuality

Vodní dílo Orlík, zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Datum: 12.01.2017

Účelem stavby jsou opatření na VD Orlík a v horním vzdutí VD Kamýk, které zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Hlavním cílem stavby je převedení extrémních povodňových průtoků, a ochrana VD Orlík před negativními účinky povodňových průtoků. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a z hlediska současných standardů akceptovatelné. Funkci bezpečného převedení extrémních povodňových průtoků bude plnit nový objekt sestávající z vtoku s uzávěry, skluzu s krytou a otevřenou částí a opevnění dna pod skluzem. Dále jsou navrženy související objekty rekonstrukcí, demolic, přípojek a přeložek inženýrských sítí, vegetační úpravy a zařízení pro měření a pozorování. Za účelem ovládání uzávěrů vtokového objektu a datového propojení s velínem VD budou v rámci stavby zřízeny vnitro napájecí rozvody nízkého napětí  a optické rozvody.
Předpokládaná doba výstavby je celkem 60 měsíců. Zahájení stavby: 10/2020, Ukončení stavby: 09/2025.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.