Aktuality

Světový den vody 2018 - Ocenění VHS za rok 2017

Datum: 26.03.2017

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. V České republice se oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.
Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dopoledne 22. 3. 2018 v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskutečnil společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera. Do soutěže VHS roku 2017 byly přihášeny a oceněny následujcí stavby: 
Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.  V každé kategorii se navíc hodnotily stavby v nákladech nad a pod 50 milionů korun. V této kategorii nad 50 miliónů korun byla oceněna naše společnost AQUATIS a.s. za projekt stavby "Plavební komora u jezu Hněvkovice, modernizace jezu Hněvkovice", kde investorem bylo ŘVC ČR, zhotovitelem stavby Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. Zvláštní ocenění SVH ČR, z.s. získala v kategorii do 50 miliónů stavba "Vodní dílo Klíčava - doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr", kde investorem bylo Povodí Vltavy, s.p. a zhotovitelem stavby Metrostav a.s.

Všem oceněným blahopřejeme.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.