Aktuality

Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Datum: 08.11.2018

V pondělí 5.11.2018 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce vodního díla na řece Ostravici. Naše společnost AQUATIS a.s. byla projektantem stavby a s vodním dílem Šance byla bytostně spjata již od jejího vzniku, kdy na stavbě dokončené a uvedené do provozu v roce 1969 působila ve funkci generálního projektanta. Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svoji výškou 65 m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v Moravskoslezském regionu a patří k nejvyšším v rámci celé ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošlo vodní dílo Šance celkovou rekonstrukcí, která zajistí jeho bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební práce byly zaměřeny hlavně na zvětšení přelivu a navazujících konstrukcí, aby přehrada převedla i extrémní povoděň s dobou opakování 10 000 let. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Jejím zhotovitelem byla akciová společnost OHLŽS, a.s. Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu "Podpora prevence před povodněmi III" a z vlastních prostředků státního podniku Povodí Odry. Společnost AQUATIS a.s. měla možnost se podílet na všech stupních přípravy a realizaci této stavby (studie proveditelnosti, veškeré průzkumné práce, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentaci). V období realizace pak výkon stavebního dozoru. Po provedené rekonstrukci bude vodní dílo plnohodnotně a dlouhodobě plnit nejenom svůj hlavní účel jako vodárenský zdroj, ale rovněž protipovodňovou ochranu a hydroenergetické využití. Za společnost AQUATIS se slavnostního otevření VD Šance po rekonstrukci účastnil generální ředitel AQUATISU, pan Ing. Pavel Kutálek, dále pak Ing Jiří Švancara, ředitel divize hydrotechniky a pak hlavní inženýr projektu, Ing. Tomáš Ohera. Hlavní dík pak patří zejména Ing. Tomáši Oherovi, který odvedl kus kvalitní inženýrské práce. Při ukončení rekonstrukce hráze byl také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který celému dílu požehnal.

Více informací najdete zde: http://www.patriotmagazin.cz/skoncila-rekonstrukce-hraze-prehrady-sance-dilu-pozehnal-biskup-lobkowicz

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.