Aktuality

Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí - Vodní nádrže 2017

Datum: 22.08.2017

Konference Vodní nádrže 2017 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.). Konference se koná pod záštitou ministerstva zemědělství, ministra životního prostředí a hejmana Jihomoravského kraje. Místem konání konference je Hotel Holiday Inn v Brně. Naše společnost AQUATIS a.s. je "Partnerem" konference Vodní nádrže 2017 a zajišťuje nám prezentaci naší společnosti. Termín konání konference 3.- 4.10.2017.

Více informací najdete na: http://vodninadrze.pmo.cz/

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.