Aktuality

Byl dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Datum: 12.01.2018

Informace o dokončení dalšího stupně projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy byla jednou z hlavních zpráv na dalším setkání vodohospodářů s občany Nových Heřminov, které se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2017 přímo v obci. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky a to od 09/2015 do 10/2017 s náklady ve výši cca 50 mil. Kč. Dokumentace obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely či strukturální analýzy. Součástí vlastní dokumentace jsou také podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury.
„Z výše popsaného je patrno, že již bylo velké množství práce vykonáno a nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít zákonným schvalovacím procesem a bude záležet na spolupráci či ochotě vedení obce přistoupit na konstruktivní dialog a zvážit svůj zamítavý postoj, který občanům a jejich budoucnosti dle našeho názoru neprospívá,“ konstatoval Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.
Investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak  dále doplnil: „V současnosti pracujeme na projednání DUR zahrnující stanoviska orgánů státní správy, např. vynětí ze zemědělského půdního fondu, koordinovaná stanoviska, výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů, samotná žádost o územní rozhodnutí bude odeslána koncem roku 2017 na Městský úřad v Krnově pro zahájení územního řízení.  V dalším kroku se bude po výběrovém řízení na projektanta připravovat dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se vodní dílo Nové Heřminovy buduje jako veřejně prospěšná stavba, ve chvíli, kdy bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, může být přistoupeno k vyvlastnění dosud nevykoupených pozemků. Po dokončení procesu vyvlastnění bude zahájeno stavební řízení současně s vypracováním dokumentace pro provádění stavby. Následovat by mělo vydání stavebního povolení, vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, samotné výběrové řízení na zhotovitele a poté již realizace výstavby vodního díla Nové Heřminovy.“ 

 

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.