Aktuality

Vodohospodářská konference Vodní toky 2017 ve dnech 21.-22.11.2017

Datum: 30.08.2017

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové uskuteční již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“ zaměřené na správu vodních toků.
Hlavní témata konference pro odborné přednášky a příspěvky do sborníku jsou:
•problematika správy vodních toků a správy povodí

•podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů

•realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002

•řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)

•zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině

•legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

Více info zde: http://konference.vrv.cz/

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.