AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Projektování metodikou BIM
Projektování metodikou BIM
AQUATIS aktivně využívá moderní ICT systémy a optimalizované pracovní postupy. Výsledkem jsou pak projekty zpracované metodikou BIM. V oblasti tvarově složitých vodohospodářských objektů typu jezů, vodních elektráren, přelivů, skluzů a hrází se jedná o unikátní dovednost.
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
AQUATIS a.s. zajišťuje komplexní projekční činnost v oblasti odvádění a čištění odpadních vod komunálního a průmyslového charakteru.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“.

Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“.

Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“.

Protipovodňová ochrana  OLOMOUCE – II.B ETAPA

Protipovodňová ochrana OLOMOUCE – II.B ETAPA

Koncem roku 2022 byla v Olomouci na řece Moravě dokončena další z etap protipovodňové ochrany (PPO) města – konkrétně II.B etapa PPO.

XXXVII. Přehradní dny 2022 - Mezinárodní konference v hotelu LIONS v Nesuchyni

XXXVII. Přehradní dny 2022 - Mezinárodní konference v hotelu LIONS v Nesuchyni

XXXVII. Přehradní dny 2022 - Mezinárodní konference v hotelu LIONS v Nesuchyni

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.