AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

Inzerce a titulní strana v odborném časopise Vodní hospodářství

Inzerce a titulní strana v odborném časopise Vodní hospodářství

Inzerce a titulní strana v odborném časopise Vodní hospodářství

 VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Významná a mediálně sledovaná mezinárodní zakázka - závěrečné předání DRS investorovi.

Konference Vodní toky 2019 v Hradci Králové v hotelu Černigov (26.11.-27.11.2019)

Konference Vodní toky 2019 v Hradci Králové v hotelu Černigov (26.11.-27.11.2019)

Konference Vodní toky 2019 v Hradci Králové v hotelu Černigov (26.11.-27.11.2019)

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.