Aktuality

Přijmeme zaměstnance pro projekční pracoviště Praha pro práce na projektech

Datum: 13.05.2019

Přijmeme zaměstnance pro projekční pracoviště Praha pro práce na projektech v oblastech vodního hospodářství jako jsou:
• vodní cesty a plavba
• hydrotechnické objekty na vodních tocích
• ochrana před povodněmi
• revitalizace toků, protipovodňová a protierozní opatření

Požadujeme:
• VŠ vzdělání v oboru vodního hospodářství, popř. v souvisejících oborech případně SŠ stavebního zaměření
• pečlivost, spolehlivost, samostatnost 
• flexibilitu, rozvíjení odborných znalostí a dovedností, iniciativu
• znalost prostředí MS OFFICE, Acad

Nabízíme:
• zajímavou a samostatnou práci s možností seberealizace
• možnost stálého prohlubování své odbornosti
• pružnou pracovní dobu
• odpovídající mzdové podmínky
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravenky, dovolená navíc)

Oslovila Vás tato nabídka? Pokud ano, zašlete svůj životopis na adresu: dana.kopecka@aquatis.cz  Tel.: 541 554 302

21. mezinárodní vodohospodářská výstava - VODOVODY-KANALIZACE 2019

Datum: 30.04.2019

21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE se koná 21.-23.5.2019 v PVA EXPO PRAHA (veletržní areál v Praze-Letňanech). Tato výstava se pořádá jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Zájem o tuto mimořádnou akci každým rokem vzrůstá, dosvědčit to mohou údaje z ročníku 2017 – na ploše 6257 m2 se prezentovalo 335 firem z 25 zemí, počet účastníků se vyšplhal na 9 875, zahraniční hosté zastupovali celkem 25 zemí. Naše společnost AQUATIS a.s. bude mít svoje zastoupení v hale č. 4, stánku  č.12. Přijďte nás navštívit. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

Světový den vody 2019 - Ocenění VHS za rok 2018

Datum: 25.03.2019

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2019 je „Leaving no one behind“. Organizace spojených národů však paralelně používá i motto s názvem „Water for all“ („Voda pro všechny“), které svojí srozumitelností plně vyhovuje k šíření osvěty o nepostradatelnosti vody pro život. Posláním obsahu letošního SDV je plnění šestého cíle Agendy udržitelného rozvoje do r. 2030, tedy řešení vodní krize, se zaměřením na příčiny, proč je pro tolik lidí voda ještě nedostupná. 

V České republice se oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.
Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dopoledne 22. 3. 2019 v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskutečnil společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Národní galerie. Do soutěže VHS roku 2018 byly přihlášeny a oceněny následujcí stavby: 
Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách. V každé kategorii se navíc hodnotily stavby v nákladech nad a pod 50 milionů korun. V kategorii pod 50 miliónů korun byla oceněna naše společnost AQUATIS a.s. za projekt stavby "MVE Klabava", kde investorem bylo Povodí Vltavy, s.p., zhotovitelem stavby SMP CZ, a.s., dále pak za projekt "Ostravice Staré město, rekonstrukce spádového stupně", kde investorem bylo Povodí Odry, s.p., zhotovitelem stavby bylo sdružení ZVÁNOVEC a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Zvláštní ocenění SVH ČR, z.s. získala v kategorii do 50 miliónů stavba "Vodní dílo Velký rybník", kde investorem bylo Povodí Labe, s.p. a zhotovitelem stavby PORR, a.s. a Zakládání staveb, a.s.

Všem oceněným blahopřejeme.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 01.07.2015

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.