Aktuality

Úprava areálu vodního slalomu v Liptovském Mikuláši, na kterém se podílela firma AQUATIS

Datum: 21.04.2022

V letošním roce byla na Slovensku dokončena „Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši“, na které se podílela firma AQUATIS a.s. zpracováním realizační dokumentace (RDS) včetně skutečného provedení stavby (DSPS). Zhotovitelem je firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., divízia DPSE. Stavební práce probíhaly od září 2020 do prosince 2021. Aktuálně se dodaná technologie připravuje pro zkušební provoz, závěrečnou kolaudaci v květnu 2022 a předání investorovi. Zařízení bude provozovat vlastník a správce areálu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš – sdružení osob KTK.  www.ktklm.sk
Investorem stavby je Slovenská kanoistika – modernizace v Areálu vodních sportů (AVS) je plně hrazena z účelové dotace na podporu sportu Ministerstva financí SR. Smluvní cena na dodávku stavby byla 2 567 599 EUR bez DPH. Vodní slalom patří dlouhodobě k nejúspěšnějším slovenským sportům a konkrétně na 2 kanálech v AVS Liptovský Mikuláš, kde je i středisko vrcholového sportu DUKLA, vyrostli tito olympijští medailisté a legendy slovenského sportu: Michal Martikán (2x zlato, 2x stříbro, 1x bronz), Elena Kaliská (2x zlato), Jakub Grigar (1x stříbro).
Účelem stavby byla modernizace Areálu vodních sportů Ondreja Cibáka v Liptovském Mikuláši, zlepšení provozuschopnosti 2 slalomových tratí (zv. Váh a Orava) a zvýšení komfortu užívání vodáky. Areál je napájen z řeky Váh umělým bočním kanálem s kapacitou max. 26 m3/s a je tak plně závislý na přirozených průtocích ve Váhu, které ovšem (zejména v posledních letech v létě) nejsou dostatečné. Proto byl vybudován vratný kanál a na něm čerpací stanice s automatizovaným systémem přečerpávání vratné vody. Tři velkokapacitní čerpadla (max. Qčerp = 3x 2,5 m3/s) při nedostatečných vodních stavech ve Váhu zajistí průtok ve slalomových tratích zpětnou cirkulací. Na  slalomových tratích byly realizovány ŽB objekty (2x starty a 1x výtok tratí do Váhu) pro 3 hradící konstrukce (motoricky sklápěné klapky deskového tvaru). Klapky regulují výšku hladiny a umožní nastavovat variabilitu a obtížnost trati č. 1 (lehčí Váh) a tratě č. 2 (těžší závodní Orava). Výškový spád hladin cca 5,0 m mezi startem a cílem je překonán lodním výtahem – tj. pohyblivým pásem (sklon 12°) délky 49,3 m vedeným vedle ČS. Vratný kanál před ČS (dolní) a za ČS (horní) umožní vodákům návrat na start po vodě bez nutnosti vysedání z lodi, což zvýší intenzitu tréninku zejména vrcholových sportovců. Součástí stavby byl i ŽB most přes výtok tratí KTK o nosnosti 32 tun.
AQUATIS a.s. zajišťoval kompletní stavební část projektu a koordinaci s projektanty technologií: OL TRADE s.r.o. (SO 07  Výtah pro lodě – strojní část), PRAKTIK PUMP s.r.o. (PS 02  Hradicí klapky – strojní část a  PS 04  ČS vratné vody – strojní část) a PPA ENERGO s.r.o. (kompletní elektro část).
Prvním ostrým zátěžovým testem projde celý Areál vodních sportů už 26 - 29.5.2022, kdy se zde konají ME ve vodním slalomu.

VIDEO: Euro 2022 venue from above – European Championships (canoeliptov.sk)

Světový den vody 2022 - Ocenění Vodohospodářské stavby za rok 2021

Datum: 28.03.2022

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Hlavním mottem letošního Světového dne vody jsou podzemní vody, tedy 
„GROUNDWATER“. Doprovodným tématem, volně přeloženo, je „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. S ohledem na skutečnost, že zásobování obyvatel pitnou vodou v České republice je v poměru cca 50/50 ze zdrojů povrchových a ze zdrojů podzemních vod, tak SVH i SOVAK ČR považují téma letošního Světového dne vody za velmi významné.
Do soutěže VHS roku 2021 byla za AQUATIS přihlášena a oceněna následující stavba: "Úprava ohlaví PK Hořín" Byla to stavba zařazena do kategorie: Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách a v podkategorii stavba o  investičních nákladech nad 50 milionů korun. Investorem bylo Ředitelství vodních cest, zhotovitelem stavby byl Metrostav a.s., divize 6. Generálním projektantem stavby byl Valbek, spol.s.r.o. a projektantem naše společnost AQUATIS a.s. Všem oceněným blahopřejeme.   

 

Vyvěšení vlajky - vyjádřili jsme solidaritu s Ukrajinou „Ať žije Ukrajina“

Datum: 11.03.2022

Vážení kolegové, spolupracovníci a obchodní partneři,

Jménem honorárního konzulátu Finska v Brně vyjadřujeme svou hlubokou a upřímnou podporu Ukrajině a jejímu lidu v nerovném boji s ruským agresorem.

Jako otevřený výraz naší podpory a sounáležitosti jsme se rozhodl i před budovou firmy AQUATIS a.s. a současně sídlem honorárního konzulátu Finské republiky v Brně vztyčit ukrajinskou vlajku. Vlajka bude rovněž umístěna na webových stránkách naší společnosti.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 31.05.2021

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.