Aktuality

Světový den vody 2019 - Ocenění VHS za rok 2018

Datum: 25.03.2019

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2019 je „Leaving no one behind“. Organizace spojených národů však paralelně používá i motto s názvem „Water for all“ („Voda pro všechny“), které svojí srozumitelností plně vyhovuje k šíření osvěty o nepostradatelnosti vody pro život. Posláním obsahu letošního SDV je plnění šestého cíle Agendy udržitelného rozvoje do r. 2030, tedy řešení vodní krize, se zaměřením na příčiny, proč je pro tolik lidí voda ještě nedostupná. 

V České republice se oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.
Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dopoledne 22. 3. 2019 v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskutečnil společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Národní galerie. Do soutěže VHS roku 2018 byly přihlášeny a oceněny následujcí stavby: 
Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách. V každé kategorii se navíc hodnotily stavby v nákladech nad a pod 50 milionů korun. V kategorii pod 50 miliónů korun byla oceněna naše společnost AQUATIS a.s. za projekt stavby "MVE Klabava", kde investorem bylo Povodí Vltavy, s.p., zhotovitelem stavby SMP CZ, a.s., dále pak za projekt "Ostravice Staré město, rekonstrukce spádového stupně", kde investorem bylo Povodí Odry, s.p., zhotovitelem stavby bylo sdružení ZVÁNOVEC a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Zvláštní ocenění SVH ČR, z.s. získala v kategorii do 50 miliónů stavba "Vodní dílo Velký rybník", kde investorem bylo Povodí Labe, s.p. a zhotovitelem stavby PORR, a.s. a Zakládání staveb, a.s.

Všem oceněným blahopřejeme.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.