Aktuality

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Datum: 21.10.2020

Účelem stavby jsou opatření na VD Orlík a v horním vzdutí VD Kamýk, které zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Hlavním cílem stavby je převedení extrémních povodňových průtoků, a ochrana VD Orlík před negativními účinky povodňových průtoků. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo dostatečně nízké a z hlediska současných standardů akceptovatelné.
Funkci bezpečného převedení extrémních povodňových průtoků bude plnit nový objekt sestávající z vtoku s uzávěry (SO 01), skluzu s krytou a otevřenou částí (SO 02 + SO 03) a opevnění dna pod skluzem (SO 04). Dále jsou navrženy související objekty rekonstrukcí, demolic, přípojek a přeložek inženýrských sítí, vegetační úpravy a zařízení pro měření a pozorování. 
Za účelem ovládání uzávěrů vtokového objektu a datového propojení s velínem VD budou v rámci stavby zřízeny vnitro napájecí rozvody nízkého napětí (SO 09) a optické rozvody (SO 10).
Společnost AQUATIS a.s. aktuálně zpracovává 3D BIM model díla, který umožní mj.:
- model pro kontrolní dny a řízení stavebních prací, 
- geodetické vytyčování jednotlivých objektů stavby včetně vytýčení obvodu staveniště, 
- sestavení revize výkazů výměr, 
- modely pro řízení a automatizaci stavebních strojů, 
- evidování změn v projektu.
Termín zahájení a ukončení stavby je vázán na zdárný průběh právě probíhající veřejné soutěže na zhotovitele díla.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.