Aktuality

Vlára, Vodní dílo Vlachovice - PPP, studie PBO v povodí Vláry

Datum: 10.09.2018

Cílem studie přírodě blízkých opatření (PBO) bylo nalézt účelný soubor opatření v povodí Vláry pro zlepšení vodního režimu. Zejména se jednalo o provedení protierozních opatření a podněty pro změnu hospodaření s doplněním o prvky retence vody v krajině, krajinných prvků a revitalizací koryt vodních toků.

Součástí studie byly především následující práce:
analýza stávajících podkladů, analýza přírodních poměrů, erozní analýza, analýza odtokových poměrů.
návrh technického opatření na erozně ohrožených blocích orné půdy, vodních tocích - revitalizace, návrh malých vodních nádrží 

Parametry:
Celková plocha:               8030 ha
Celková délka toků:         45,0 km

Lokalita:
Zlínský kraj
Dotčené obce - Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Mirošov u Valašských Klobouk, Lačnov, Křekov, Loučka, Valašské Klobouky, Tichov

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.