Aktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2019

Datum: 01.07.2020

Společnost AQUATIS a.s. obsadila se stavbou "VD Opatovice – rekonstrukce VD“ v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019  1. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. Naše společnost zajistila pro tuto stavbu:

Geodetická zaměření,
Stavebně technický průzkum,
Vypracování inventarizace zeleně,
Projektovou dokumentaci pro Změnu stavby před dokončením v rozsahu Vyhl. 499/ 2006 Sb., vč. zajištění nezbytných podkladů, projednání a obstarání rozhodnutí o Změně stavby před dokončením
Projektovou dokumentaci  pro provádění stavby v členění podle stavebních objektů v rozsahu Vyhl. 499/2006 Sb., vč. projednání,
Vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení Zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
Zpracování výkazů výměr, soupisu prací a dodávek a kontrolního položkového rozpočtu,
Autorský dozor.

Vlastní stavbu realizovala pro investora Povodí Moravy, s.p. v letech 03/2017 až 05/2019 společnost SMP CZ, a.s.  celkovým nákladem 102,6 mil. Kč.

Podstatou rekonstrukce byly:
celková rekonstrukce přelivu, skluzu a vývaru,
celková rekonstrukce koruny hráze s navýšením těsnícího jádra a dotěsněním,
rekonstrukce přemostění skluzu VD,
rekonstrukce inženýrských sítí a kabelových tras,
zařízení pro měření a pozorování,
stabilizační přísyp vzdušního líce hráze VD vč. patního drénu,
úprava odpadního koryta od vývaru skluzu VD.

Cílem rekonstrukce byla opatření na VD Opatovice, která zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.