Aktuality

Dokončení realizace rekonstrukce vodního díla Boskovice

Datum: 17.07.2020

V květnu letošního roku byla dokončena realizace rekonstrukce vodního díla Boskovice. Generálním projektantem stavby “VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní“ byla firma AQUATIS a.s. Rekonstrukce spočívala zejména v realizaci opatření na VD Boskovice, které zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně, související a vyvolané činnosti a další stavební úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Celkové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice byly cca 160 mil. Kč.
Stavba byla zahájena 2.8.2017. Nádrž prošla úpravami a modernizací a v současnosti tak plní nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl. Stavební práce při rekonstrukci vodní nádrže Boskovice spočívaly zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Samotná stavba si vyžádala řadu jedinečných postupů, zejména při betonáži skluzu, zakládání a dotěsnění hráze. Rekonstrukce byla dokončena k datu 28.5.2020. 
Díky velkému množství srážek v měsíci červnu došlo k rychlému plnění nádrže tak, že na konci měsíce mohl být proveden zkušební provoz přelivu a skluzu. V současnosti je zásobní objem nádrže zcela zaplněný. 
Firma AQUATIS a.s. zajišťovala pro investora Povodí Moravy s.p. projektovou dokumentaci rekonstrukce VD Boskovice v podrobnosti DUR, DSP a DPS, včetně autorského dozoru.
Vodní nádrž má velký význam pro nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha, kdy přirozený průtok v řece může klesat pod hodnoty zajišťující biologickou a ekologickou funkci vodního toku. Aktuálně se zvažuje s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.