Aktuality

Rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary

Datum: 11.09.2020

Obec Štítary spadá do rekreační zóny Vranovské přehrady a je součástí krajinné památkové zóny Vranovsko – Bítovsko.
Projekt „Rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary“ byl zpracován v období 2019 – 2020 ve stupních dokumentace DUR a DSP.
Požadavkem investora bylo navýšení kapacity biologického stupně ČOV Štítary z důvodu vysokého látkového zatížení ČOV (především v parametru N-NH4), obzvláště v období rekreační sezóny ve spádové oblasti.
Na ČOV Štítary jsou svedeny převážně komunální odpadní vody z obcí Šumná, Štítary a Lesná a z rekreační oblasti Vranovské pláže. Rozšíření a intenzifikace stávající ČOV spočívá v navýšení kapacity z původních 2700 EO na 4000 EO a to výstavbou nového objektu.

Stávající mechanicko-biologickou ČOV tvoří mechanické předčištění, 3 linky selektorů, aktivačních a dosazovacích nádrží a kalová koncovka s odvodněním stabilizovaného kalu.
ČOV Štítary bude rozšířena o nový uzavřený a zastřešený objekt, který bude vybaven integrovaným mechanickým předčištěním pro celou ČOV a dvěma novými linkami aktivačních a dosazovacích nádrží. V objektu jsou navrženy vlastní kalové nádrže, dmychárna a rozvodna. V zadní části rozšířeného areálu budou vybudované biofiltry pro čištění odtahovaného vzduchu z větraných prostor stávajícího i nového objektu ČOV.

Rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary je navržena za současného plynulého provozu stávající ČOV. Realizace projektu zajistí navýšením kapacity stabilitu probíhajících biologických procesů i v období rekreačního vytížení lokality. Projeví se zlepšením čistoty recipientu odpadních vod – Štítarského potoka, který se přímo vlévá do Vranovské přehrady. Návrh intenzifikace splňuje současné legislativní požadavky na emisní limity vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. Záměr pozitivně ovlivní rozvoj lokality.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.