Aktuality

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem

Datum: 13.10.2020

Geodetické středisko společnosti AQUATIS bylo pověřeno opakovaným zaměřením příčných řezů koryta řeky Labe pod plánovaným plavebním stupněm v Děčíně, prostorů pravobřežních výhonů včetně prostoru dvou tůní za spojenými výhony a jediného levobřežního výhonu. Jedná se o geodetické práce v rámci akce Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SNR - Plavební stupeň Děčín, v kaňonu řeky mezi statutárním městem Děčínem a státní hranicí se Spolkovou republikou Německo. Toto zařízlé údolí nacházející se mezi CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko je též perlou naší přírody a bylo vždy považováno za vstupní bránu na naše území. Jednalo se o zaměření lokalit stávajících výhonů na pravém a  levém břehu a zaměření příčných profilů. Měření  proběhlo v září 2020. Nejdříve byly v co nejkratším časovém úseku zaměřeny hladiny v jednotlivých vytyčených profilech, následně bylo za pomoci motorového člunu zaměřeno dno Labe. Finálním cílem měření pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka je určení aktuálního stavu koryta řeky v posuzovaných říčních kilometrech v návaznosti na plavební podmínky. Jeho využitelnost je též platná pro správnou četbu hydrologické situace na naší největší vodní cestě.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.