Aktuality

Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny

Datum: 13.04.2021

Cyklisté i pěší se nyní dostanou bezpečněji přes VD Nové Mlýny. Společnost AQUATIS a.s. se podílela na přípravě a realizaci cyklostezky podél frekventované silnice I. třídy vedoucí po hrázi horní nádrže VD Nové Mlýny. Tato silnice byla v daném místě do vybudování cyklostezky jedinou spojnicí mezi oběma břehy nádrží a nebyla uzpůsobena pro pohyb cyklistů a pěších. Každoročně zde docházelo k těžkým nehodám.
Stavba byla byla umístěna na hrázi mezi střední a horní nádrží vodního díla Nové Mlýny. Předmětem stavby byla novostavba účelové komunikace, změna stavby silnice I. třídy a změna stavby vodního díla.

Investorem byl Jihomoravský kraj. Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností EUROVIA CS, a.s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby, a.s. Stavba řeší novou účelovou komunikaci charakteru cyklostezky v rozsahu propojení stávající cyklotrasy č. 5174 na severní a jižní straně nádrží. Komunikace je umístěna na hrázi VD Nové mlýny mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny na straně ke střední nádrži. Součástí stavby jsou i navazující úpravy účelových komunikací a křížení se sil. I/52 na jižní straně cyklostezky a také další související stavební objekty. Komunikace bude sloužit zejména pro provoz cyklistů a pěších, případně také pro vozidla správce vodního díla (Povodí Moravy, s.p.), která se budou v tomto prostoru pohybovat při zajišťování údržby vodního díla. Návrh komunikace se rovněž musel vypořádat s řadou podnětů z oblasti životního prostředí, její trasa je vedena pro hranici přírodní rezervace na střední nádrži.

Společnost AQUATIS a.s. byla zpracovatelem projektové dokumentace stavebního objektu SO 301 - Úprava hráze vč. vybavení a konzultantem pro problematiku vztahu VD Nové Mlýny a stavby. Tyto práce byly zajišťovány pro všechny stupně projektové dokumentace v rámci přípravy stavby (studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby) i při realizaci stavby (realizační dokumentace stavby a autorský dozor).

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.