Aktuality

Protipovodňová ochrana Rapotín a Protipovodňová ochrana Brno

Datum: 21.07.2021

V letních měsících roku 2021 je dokončován firmou OHLŽS projekt protipovodňové ochrany části obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou. Projekt s názvem „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE DESNÉ V ÚSEKU ř. km 14,231 – 16,840“ řeší ochranu úseku 2,6 km toku mezi Losinami a Šumperkem. Účelem přírodě blízkého opatření s investičními náklady přes 300 mil. Kč bez DPH je ochrana občanské zástavby v obcích, které byly v letech 1997 silně zasaženy povodní. V místech se zástavbou až k toku Desné se realizují přisazené betonové zdi. V místech s volnými loukami a poli byly vytvořeny povodňové parky, které umožní rozliv a transformaci povodně a odsazené protipovodňové hráze. Projekt se realizuje od konce roku 2018. Jedná se o I. a II. Etapu projektu. III. Etapu nazvanou PPO Vikýřovice nyní dokončujeme ve stádiu projektu pro územní rozhodnutí.  

Ve městě Brně se projekčně zahájila příprava protipovodňové ochrany středu města Brna, která patří do prioritních etap IX, X, XI v části města, kde má být realizován například projekt Železničního uzlu Brno (dlouhodobě plánovaný přesun Hlavního nádraží k řece). Kromě nově plánované Jižní čtvrti má být ochráněna značná část Komárova, který se rozprostírá v soutokové oblasti řek Svratky a Svitavy. Z tohoto důvodu se řeší protipovodňová ochrana nejen na PB a LB řeky Svratky v úseku dlouhém cca 1,5 km, ale také na PB Svitavy, kde bude upraveno cca 600 m jednotvárně zahloubeného toku do podoby rozvolněného toku se štěrkovými lavicemi, bermami pro pěší i odsazenou cyklostezkou. Stěžejní částí projektu s názvem „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY IX, X, XI"  je úprava prostoru bývalé železniční polikliniky, která se má zdemolovat a na jejím místě má vzniknou velký povodňový park, který kromě prostoru pro rozliv povodně poskytne příležitost pro odpočinek a relaxaci občanů při procházkách kolem řeky. Na park bude navazovat zkapacitněné koryto řeky, jehož strmé břehy budou zachyceny nábřežními zdmi, pod nimiž bude vytvořena promenáda pro pěší podél obou břehů řeky. Realizace projektu je naplánována mezi roky 2023 až 2025. Investorem akce je město Brno a hlavním koordinátorem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM). Projekt realizuje Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR -A PLUS“.   

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.