Aktuality

Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400, Vírský oblastní vodovod (VOV)

Datum: 07.10.2021

V roce 2000 byl uveden do provozu vodárenský systém Vírského oblastního vodovodu (VOV), který je tvořen úpravnou vody  Švařec, vodojemy, čerpací stanicí, tlakovými štolami a trubními přivaděči. Trubní přivaděče byly postaveny ze sklolaminátového potrubí od rakouského výrobce HOBAS. Na přivaděči Štěpánovice – Čebín, v úseku km 24,894-25,284, došlo v katastru obce Drásov v roce 2011 ke dvěma a v roce 2018 ke třem závažným poruchám. Z tohoto důvodu se vlastník infrastruktury - Vírský oblastní vodovod, s.m.o., rozhodl v rámci I. etapy k rekonstrukci úseku s výskytem poruch. 
Z důvodu kontinuálního zajištění dodávky pitné vody ze systému VOV ve výši Q=400 l/s do Brněnské vodárenské soustavy, byl před vlastní rekonstrukcí realizován obtok z ocelového potrubí DN600, PN16, délky 490 m. Toto potrubí bylo položeno po povrchu a bylo v provozu pouze po dobu rekonstrukce potrubí přivaděče. Vlastní rekonstrukce spočívala ve výměně stávajícího potrubí ze sklolaminátu typu HOBAS za potrubí z tvárné litiny profilu DN1400, tlakové řady PN16, celkové délky 390 m. Současně byla provedena i rekonstrukce stávajícího potrubí kalosvodu. V tomto případě se rovněž nahradí potrubí ze sklolaminátu HOBAS za kanalizační potrubí z tvárné litiny. V současné době se intenzivně připravuje realizace II. etapy rekonstrukce, projekčně je pak již připravena i III. etapa. Společnost AQUATIS a.s. zajišťovala pro objednatele veškeré průzkumné práce a projektovou dokumentaci všech stupňů.

I. etapa – km 24,894 – 25,284 - realizace 2020-2021
Rekonstrukce přivaděče ze sklolaminátového potrubí HOBAS DN1400 na potrubí z tvárné litiny profilu DN1400, tlakové řady PN16, celkové délky 390 m., se zámkovými spoji, s vnější těžkou ochranou a vnitřní vystélkou ze silikátu (cement) nebo z polyuretanu. 

II. etapa – km 25,284 – 25,883 57 km - projekčně připraveno, předpokládaná realizace 2022-2023

III. etapa - 26,364 33 – 26,578 33 km - projekčně připraveno

Rekonstrukce přivaděče u obce Drásov (Vírský oblastní vodovod - I.etapa) ​ https://www.youtube.com/watch?v=jmUUxkH2ZPk&

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.