Aktuality

Tanex Vladislav, přístavba výrobní haly, Společné povolení DÚR/DSP

Datum: 21.07.2022

Pro stávající výrobní závod TANEX Vladislav s.r.o. je navržena nová výrobní hala pro zpracování ruční klihovky a štípenky a přilehlá hala pro zpracování strojní klihovky. Hlavním produktem výroby je kožní klih.
Projektová dokumentace pro společné povolení řeší návrh výstavby průmyslové haly s produkcí nejméně 700 - 750 tun hotového klihu ročně.  
Nová hala bude umístěna v oploceném areálu závodu v místě stávajících emšerských nádrží. Jedná se převážně o jednopodlažní výrobní haly, které je možno rozdělit dle technologických celků na objekt pro zpracování strojní klihovky, objekt pro zpracování ruční klihovky a objekt odpařovací stanice. Jednotlivé technologické celky jsou od sebe odděleny ŽB stěnami a zpřístupněny samostatnými vstupními vraty. Nosnou konstrukci tvoří montovaný železobetonový skelet s nosnými sloupy, kotvenými do kalichů, vazníky, ztužidla a dále ŽB pasy po obvodu budovy, v místech osazení extraktorů a pro překlenutí stávajícího potoka. Obvodový plášť haly je navržen z montovaného systému z izolačních stěnových panelů. Systém je tvořen pláštěm z PU panelů, tepelnou izolací, profilovaným ocel. plechem a ocel. roznášecím sendvičovým roštem.
V hale budou v rámci technologické části osazeny čerpadla, pásový dopravník, jeřábová dráha včetně drapáku, hlavní procesní reaktory, míchadla, řezačka kůží, detektor kovu, dávkovací systémy, odpařovací stanice, měřící a regulační technika, potrubní vedení a trubní armatury.

 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.