Aktuality

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Datum: 03.03.2021

V současné době na Slovensku finišuje dokončení pravé plavební komory (PLK) na VD Gabčíkovo. Jedná se bezesporu o zcela unikátní stavbu (komory jsou svojí výškou 39,3 m nejvyšší v Evropě) a aktuálně možná i největší projekt vodohospodářské infrastruktury v rámci Evropské unie, na jejíž polovinu a provedení všech stavebních prací v rámci pravé PLK měl dodavatel METROSTAV a.s. vyhrazeno celkem 510 dní (podle smluvního Harmonogramu stavby). Pravá komora tak musí být aktuálně zprovozněna do léta 2021 a poté do ní bude převedena lodní doprava, aby na podzim 2021 mohla být zahájena rekonstrukce levé PLK ve stejném rozsahu. Na tuto druhou fázi rekonstrukce je naplánováno celkem 415 dní. Obě komory by tedy měly být dokončeny za 1 065 dní (dle původního harmonogramu Zhotovitele, včetně zpracování RDS). Rekonstrukce pravé PLK probíhá zatím bez větších komplikací, přesto ale s menším skluzem způsobeným mimo jiné i pandemií koronaviru. 
Téměř všechny hradicí uzávěry pravé PLK jsou ale vyměněny a nyní již probíhá náročná fáze testování a provozních zkoušek dokončených zařízení. Na dolním zhlaví se již od 25.11. 2020 testují dolní vrata deskového typu hmotnosti cca 460 tun a o rozměru 1 vrátně 19,6 x 22 m. Celková hmotnost dolních vrat tak dosahuje 920 tun, k tomu je nutno připočíst dalších 160 tun převážně zabetonovaných ocelových konstrukcí. Vrata se vyrobila v Horních Počernicích a na stavbu se vezla v 8 dílech, přičemž nejtěžší díl (spodní křídlo) mělo délku 22 m a hmotnost 107 tun. Jako poslední bude dokončený uzávěr na horním zhlaví (segmentová vrata), jehož kompletace přímo na místě horního zhlaví stále probíhá. Horní zhlaví pak bude uzavíráno spouštěným segmentovým uzávěrem o rozměrech 11 x 34 m a hmotnosti cca 310 tun. Dále je na horním zhlaví před segmentem již instalována záskoková klapka o rozměrech 8,9 x 34 m a hmotnosti cca 170 tun. V plavební komoře ve stěnách se finišuje dokončení drážek plovoucích bitev. Další práce jako sanace podloží, opravy poruch betonů komoře a v plnicích kanálech a zajištění pracovních a dilatačních spár proti průsakům jsou na pravé PLK také dokončeny. 
Zajímavostí je, že sanace netěsností, poruch betonů a spár probíhá za plného provozu levé komory, což s sebou přináší nemalé komplikace způsobené průsaky a vyvolává potřebu neustálého čerpání vody z prázdných kanálů pravé PLK. Jedinou výjimkou, kdy musela být snížena horní hladina v přívodním kanále a byl tak omezený plavební provoz, byly práce na společném nápustném vtokovém objektu obou plavebních komor kvůli utěsnění průsaků. Zatěsnění se provedlo gumovými pásy přichycenými na starý beton plechy. Tyto speciální práce pod vodou v hloubce 15 až 25 metrů ale stihli potápěči zrealizovat do 18.12. 2020 a tak omezení bylo o měsíc kratší než se předpokládalo. 
AQUATIS a.s. po celý průběh realizace pravé PLK zajištoval firmě METROSTAV a.s. aktualizovanou RDS ve formě změnové dokumentace (některé objekty dosáhly i revize 5). Nyní pro úspěšné předání pravé PLK jejímu provozovateli je nutné vypracovat na všechna dodaná zařízení Provozní předpisy a ke kolaudaci každého objektu předložit jeho Dokumentaci skutečného realizování stavby. Při realizaci levé PLK pak předpokládáme, že budou plně využity změnové výkresy a zkušenosti získané realizací pravé komory a druhá polovina stavby tak bude pro projektanty méně náročná a stresující.
 

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.