Headlines

Úprava areálu vodního slalomu v Liptovském Mikuláši, na kterém se podílela firma AQUATIS

Date: 21.04.2022

 letošním roce byla na Slovensku dokončena „Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši“, na které se podílela firma AQUATIS a.s. zpracováním realizační dokumentace (RDS) včetně skutečného provedení stavby (DSPS). Zhotovitelem je firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., divízia DPSE. Stavební práce probíhaly od září 2020 do prosince 2021. Aktuálně se dodaná technologie připravuje pro zkušební provoz, závěrečnou kolaudaci v květnu 2022 a předání investorovi. Zařízení bude provozovat vlastník a správce areálu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš – sdružení osob KTK.  www.ktklm.sk
Investorem stavby je Slovenská kanoistika – modernizace v Areálu vodních sportů (AVS) je plně hrazena z účelové dotace na podporu sportu Ministerstva financí SR. Smluvní cena na dodávku stavby byla 2 567 599 EUR bez DPH. Vodní slalom patří dlouhodobě k nejúspěšnějším slovenským sportům a konkrétně na 2 kanálech v AVS Liptovský Mikuláš, kde je i středisko vrcholového sportu DUKLA, vyrostli tito olympijští medailisté a legendy slovenského sportu: Michal Martikán (2x zlato, 2x stříbro, 1x bronz), Elena Kaliská (2x zlato), Jakub Grigar (1x stříbro).
Účelem stavby byla modernizace Areálu vodních sportů Ondreja Cibáka v Liptovském Mikuláši, zlepšení provozuschopnosti 2 slalomových tratí (zv. Váh a Orava) a zvýšení komfortu užívání vodáky. Areál je napájen z řeky Váh umělým bočním kanálem s kapacitou max. 26 m3/s a je tak plně závislý na přirozených průtocích ve Váhu, které ovšem (zejména v posledních letech v létě) nejsou dostatečné. Proto byl vybudován vratný kanál a na něm  čerpací stanice s automatizovaným systémem přečerpávání vratné vody. Tři velkokapacitní čerpadla (max. Qčerp = 3x 2,5 m3/s) při nedostatečných vodních stavech ve Váhu zajistí průtok ve slalomových tratích zpětnou cirkulací. Na  slalomových tratích byly realizovány ŽB objekty (2x starty a 1x výtok tratí do Váhu) pro 3 hradící konstrukce (motoricky sklápěné klapky deskového tvaru). Klapky regulují výšku hladiny a umožní nastavovat variabilitu a obtížnost trati č. 1 (lehčí Váh) a tratě č. 2 (těžší závodní Orava). Výškový spád hladin cca 5,0 m mezi startem a cílem je překonán lodním výtahem – tj. pohyblivým pásem (sklon 12°) délky 49,3 m vedeným vedle ČS. Vratný kanál před ČS (dolní) a za ČS (horní) umožní vodákům návrat na start po vodě bez nutnosti vysedání z lodi, což zvýší intenzitu tréninku zejména vrcholových sportovců. Součástí stavby byl i ŽB most přes výtok tratí KTK o nosnosti 32 tun.
AQUATIS a.s. zajišťoval kompletní stavební část projektu a koordinaci s projektanty technologií: OL TRADE s.r.o. (SO 07  Výtah pro lodě – strojní část), PRAKTIK PUMP s.r.o. (PS 02  Hradicí klapky – strojní část a  PS 04  ČS vratné vody – strojní část) a PPA ENERGO s.r.o. (kompletní elektro část).
Prvním ostrým zátěžovým testem projde celý Areál vodních sportů už 26 - 29.5.2022, kdy se zde konají ME ve vodním slalomu.

VIDEO: Euro 2022 venue from above – European Championships (canoeliptov.sk)

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.