Headlines

XXXVII. Přehradní dny 2022 - Mezinárodní konference v hotelu LIONS v Nesuchyni

Date: 29.06.2022

13.-15.6.2022 se konala mezinárodní konference Přehradní dny 2022 v hotelu LIONS Nesuchyně, v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Za společnost AQUATIS se konference účastnili kolegové z Divize - hydrotechnika a hydroenergetika I. včetně vedení společnosti.

Hlavními okruhy témat konference byly: 

  • Potápěčské práce pro údržbu, rekonstrukce a řešení zvláštních situací na vodních dílech.
  • Možnosti posílení akumulace vody v povodích - nové nádrže, zvětšování zásobních objemů a přestavba suchých nádrží.
  • Úloha státních finančních zdrojů v oblasti rekonstrukcí a výstavby vodních děl na tocích.
  • Využití technických inovací a adaptačních postupů na klimatickou změnu v oblasti navrhování přehrad, TBD a při zvládání poruch a kritických situací.

 

Na konferenci vystoupil s příspěvkem Ing. Švancara a Ing. Havlát a pánové měli přednášku na téma:

  • VD Vlachovice – specifické otázky přípravy 
  • Využití metodiky BIM u hydrotechnických staveb

 

Součástí konference Přehradní dny byly také exkurze:

  • Pilířová přehrada - VD Fláje (unikát ve střední Evropě),
  • Oprava bezp. přelivu a abrazní sruby na VD Nechranice
  • Lokalita přehradního profilu připravovaného VD Kryry, na němž se podílíme.

 

Investorovi (Povodí Ohře s.p.) jsme v rámci poslední z exkurzí zajistili podporu k podání aktuálních informací z předprojektové přípravy – dopolední skupině podali informace spolu s investorem geologové ze spolupracující fy. AZ Consult spol. s r.o. (IGP bylo zahájeno v řádu jednotek dnů před přehradními dny), v odpolední skupině informace od investora dolnili pracovníci AQT.

V rámci účasti na PD ve volném čase projektanti navštívili i lokalitu Kryry za účelem obhlídky aktuálně zahájeného IGP, proběhla konzultace s vedoucím geologem.

V rámci PD zasedal i Český přehradní výbor, jehož je AQT skupinový člen, někteří naši pracovníci mají i tu čest být členy individuálními. Jejich řady v letošním rozšířili 2 kolegové Ing. Tupý a Ing. Ohera. Ing. Švancara byl zvolen do výkonné rady ČPV.

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.