Headlines

Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“.

Date: 04.01.2023

Setkání „Young Dam Proffesionals“ v Klínech. Ve dnech 3. – 4.11.2022 proběhlo v Klínech setkání „Young Dam Proffesionals“. Setkání organizoval Český přehradní výbor ve spolupráci se státním podnikem Povodí Ohře.
Setkání zahrnovalo exkurze, blok odborných přednášek a společenský večer, jehož cílem byla nejen odborná diskuze ale také navázání vzájemných pracovních kontaktů.
Účastníci navštívili pro veřejnost nepřístupnou zděnou hráz VD Janov a dále jedinečné VD Fláje – vylehčenou betonovou tížní hráz. Exkurze byly na vysoké odborné úrovni, výklad účastníkům poskytli technický ředitel Povodí Ohře Ing. Jan Svejkovský a ředitel závodu Chomutov Ing. Pavel Eger. Za ČPV setkání organizovali a odbornou záštitu poskytli doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D. Za vydařenou organizaci všem zmíněným patří velký dík.
AQUATIS na setkání vyslal 3 zástupce, kteří se podílejí na přípravě VD Vlachovice, VD Kryry a na úpravách VD Orlík.

Copyright © 2015 AQUATIS Inc. Member of SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.