Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Zvyšující se zájem společnosti AQUATIS a.s. o odpadové hospodářství, které se v dnešní době právem dostává do pozornosti státních orgánů i veřejnosti, je jen přirozeným důsledkem jeho zkušeností s ochranou základních složek životního prostředí v rámci vodohospodářských činností. Řešení této problematiky vychází z nezbytných průzkumů přírodních a specifických podmínek lokalit a regionů (průzkum geodetický, chemický, hydrogeologický, inženýrskogeologický, kulturně-přírodní).

Nakládání s odpady
Organizace sběru odpadu, skladování, přeprava, úprava a využívání odpadu (recyklace, regenerace, přímá aplikace do půdy).

Zneškodňování odpadů
Programy odpadového hospodářství obcí a producentů odpadů. Tepelné zpracování odpadu, zpevňování odpadu, kompostování, skládkování.

Skládky všech kategorií odpadů. Vyhledávání vhodných prostorů, návrh technického a provozního zabezpečení, monitorování, uzavření a rekultivace.

Odkaliště pro elektrárenské a teplárenské odpady.

Posouzení vlivů starých zátěží (divokých nebo nedostatečně zabezpečených úložišť a podloží chemických a jiných provozů) na půdy a vody, včetně návrhů sanace.

Kontakty

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Roman Hanák Ing. Roman Hanák 361 - Vodohospodářské plánování
roman.hanak@aquatis.cz
(+420) 541 554 229

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.