Úpravy a revitalizace vodních toků

Úpravy a revitalizace vodních toků

Vodní toky, výrazně ovlivňující odtokové poměry v krajině, jsou rozhodujícím zdrojem povrchové vody v naší republice. Úpravou toků se sledují tyto hlavní účely: umožnění odběru vody, ochrana území před povodněmi, stabilizace koryt, zajištění ekologické funkce, energetické využití, odvodnění území, splavnění toku a vodní rekreace. V tomto rozsahu náleží úpravy toků k tradičním činnostem společnosti AQUATIS a.s.

Součástí návrhu každé úpravy toku jsou nezbytné průzkumy technického a ekologického charakteru (průzkum geodetický, hydrologický, inženýrskogeologický, hydrogeologický, kulturně-přírodní aj.), případně práce výzkumné.

Předmětem našich prací jsou:
Komplexní a dílčí úpravy řek, potoků a bystřin.
Zprůchodnění migračních bariér - rybí přechody

Revitalizace upravených i neupravených vodních toků (obnova ekologické funkce toku a jakosti vody).

Do úprav vodních toků zahrnujeme i veškerou problematiku vzdouvacích a spádových objektů, tj. jezy a stupně.

Jezy se dělí na pevné a pohyblivé (stavidlové, klapkové, segmentové, atd.) Zvláštním speciálním oborem jsou pohyblivé jezy vakové.

Spádové objekty se dělí na spádové stupně a balvanité skluzy.

 

Kontakty

Ing. Jiří Švancara Ing. Jiří Švancara 331 - Hydrotechnika I
jiri.svancara@aquatis.cz
(+420) 541 554 340
Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Roman Hanák Ing. Roman Hanák 361 - Vodohospodářské plánování
roman.hanak@aquatis.cz
(+420) 541 554 229

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.