Vakové jezy

Vakové jezy

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické jezové hradicí konstrukce. Svojí poměrně nízkou cenou a jednoduchým provozem představují ideální řešení pro malé vodní elektrárny a pro další stavby, kde je požadováno vzdutí vodní hladiny a její regulace.

Ve společnosti  AQUATIS a.s. jsou vakové jezy projektovány již 35 let. Kromě zpracování projektové dokumentace zajišťujeme i jejich dodávku na klíč. Naši pracovníci zajišťují s tím spojený engineering spočívající v dozoru při montáži, uvádení do provozu a v garančních servisech.

Kromě asi 50 vakových jezů v České republice realizoval AQUATIS a.s.  ve spolupráci s rakouskou firmou Hydroconstruct Steyr 50 vakových jezů v Rakousku, Německu, Norsku, Indii a Turecku. Dále jsme realizovali vakové jezy i v severní Africe, a to v Maroku a Alžíru.

Nejčastější případy použití:
 - zajištění vzdutí vody a regulace hladiny pro provoz vodních elektráren;
   technicky jednoduchá a cenově zajímavá rekonstrukce hradicích zařízení starých jezů, a to i půdorysně zakřivených,
 - pohyblivá konstrukce vaku přitom umožní i dodatečné zvýšení výšky provozní hladiny;
 - vzdutí vody pro jiné účely (rekreace, akumulace, zvýšení úrovně hladiny podzemní vody apod.).

Svým provozem přitom vakové jezy neohrožuji životní prostředí, neboť provozním médiem, kterým jsou plněny, je voda z řeky. Rovněž neruší okolí nadzemními konstrukcemi.

Kontakty

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Ivo Vaněk Ing. Ivo Vaněk 332 - Hydrotechnika II
ivo.vanek@aquatis.cz
(+420) 541 554 260

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.