O SPOLEČNOSTI

AQUATIS a.s. je projekční a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí.

Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů.

U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Základní údaje

Člen koncernu:
SAFICHEM

Sídlo společnosti:
Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 46347526

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 2026637033/2700
Československá obchodní banka a.s., č.ú. 117729743/0300

Základní kapitál:
72 000 000 Kč

Právní forma:
akciová společnost

Profil společnosti:
AQUATIS - profil společnosti CZ (PDF)

5000+
+

Realizovaných projektů

130

Počet zaměstnanců

21

Zemí, kde jsme realizovali své projekty

39

Získaných ocenění

Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 1990 ze státního podniku Hydroprojekt, a to osamostatněním závodu Brno. V průběhu privatizace se v roce 1990 přeměnila v akciovou společnost AQUATIS a.s. a od roku 1993 do roku 2004 byla součástí rakouské společnosti Verbundkonzern.

V současné době je společnost součástí přední průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, působící v oblasti chemického, petrochemického, strojírenského a farmaceutického průmyslu a nyní i v oblasti vodního hospodářství.1952

Rok 1952

Založení firmy "Hydroprojekt", v té době Divize Brno a.s.

1990

Rok 1990

Divize Brno se stala nezávislou jednotkou

1992

05/1992

Divize Brno se prostřednictvím privatizačního procesu stala firmou AQUATIS a.s. - akciovou společností

02/1993

02/1993

AQUATIS, a.s. se stala dceřinou společností Tauernkraftwerke Salzburg, která byla součástí rakouského Verbundkonzernu Vídeň.

01/2003

01/2003

Založení organizační složky na Slovensku

06/2004

06/2004

Změna majoritního vlastníka z rakouského Verbundkonzernu na finskou nadnárodní společnost Pöyry group Oyj.

06/2006

06/2006

AQUATIS a.s. byla přejmenována na "Pöyry Environment a.s."

06/2015

06/2015

Změna majoritního vlastníka z finské nadnárodní společnosti Pöyry Oyj na přední průmyslovou skupinu SAFICHEM GROUP.

07/2015

07/2015

Společnost Pöyry Environment a.s. se vrací k původnímu názvu AQUATIS a.s.

Certifikát ISO 9001, 14001, 45001

Certifikát ISO 27001

EU ProjektyNázev projektu:
Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011430

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název ŘO/ZS:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výzva:
Úspory energie, II. výzva

Projekt je zaměřen na revitalizaci administrativní budovy společnosti AQUATIS a.s. za účelem úspory energií