Rekonstrukce Šítkovského jezu - Vltava, ř. km 54.140

Právě se dokončuje rekonstrukce Šítkovského jezu, kde je řešena kompletní oprava  přelivné hrany jezu, vybudování nového železobetonového předpolí jezu, výstava návodní štětové stěny, sanace kaveren a poškozených ploch přelivné plochy a opevnění odtrhové hrany jezu. Součástí rekonstrukce je také opevnění nadjezí i podjezí těžkým kamenným záhozem. 

AQUATIS a.s. zajišťuje technickou koncepci a projektové činnosti ve stupni DSP, DPS a AD. Investorem stavby je Povodí Vltavy, státní podnik, realizaci zajišťuje společnost Metrostav DIZ s.r.o.
Soubor realizovaných prací zahrnuje především:
• Vybudování nového železobetonové předpolí jezu.
• Výstavba horní těsnící štětové stěny.
• Opevnění odtrhové hrany jezového tělesa.
• Výstavba kabelovodu procházejícího jezovým tělesem.
• Rekonstrukce přelivné plochy jezového tělesa.
• Sanace kaveren v původní jezové konstrukci.
• Rekonstrukce opevnění nadjezí a podjezí kamennými záhozy. 
Parametry jezu:
Délka jezu:  280.38 m, 
Kóta koruny jezu: 186.80 m n. m.
Průměrný spád: 1.36 m
Délka vorové propusti: 51.10 m
Délka vzdutí: 2.911 km
Zatopená plocha: 83 ha
Objem jezové zdrže:  2 281 000 m³ 
Šitkovský jez
Jezové těleso po rekonstrukci
Šitkovský jez
Šitkovský jez

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace