Slavnostní ukončení projektu " Vodné dielo Gabčíkovo“

Čtvrtek 30.11. 2023 se zapsal do historie plavebních komor na VD Gabčíkovo významným písmem. V tento den zástupci investora a provozovatele plavebních komor, zhotovitelé, projektanti spolu se zástupci Evropské komise, CINEA, Dunajské komise a Plavební společnosti EBU a dále představitelé Ministerstva dopravy SR, Ministerstva životního prostředí SR a mnoho dalších hostů včetně novinářů slavnostně ukončili stavební práce na levé plavební komoře na Vodním díle Gabčíkovo.

Pravá komora byla zprovozněna po kompletní rekonstrukci již v říjnu 2021. Realizace stavby firmou METROSTAV a.s. byla zahájena v únoru 2019. Kompletní inovace a modernizace obou plavebních komor tak trvala téměř 5 let. Stavba se nakonec o cca 1 rok prodloužila kvůli zjištěným statickým poruchám v prázdnících kanálech na levé plavební komoře (LPLK) pod dolním zhlavím, které se musely během roku 2023 nákladně sanovat, takže dokončená levá komora se mohla napustit až po těchto dokončených vícepracích.

Komplexní zkoušky na levé plavební komoře byly ukončeny a od 20.11. 2023 ještě probíhá zkušební provoz, během kterého se uskuteční několik desítek přeplaveb komorou a vyzkouší se různé plavební režimy. Ukončení zkušebního provozu LPLK, protokolární převzetí díla od zhotovitele a ukončení kolaudačního řízení je naplánováno do konce roku 2023. V lednu 2024 pak bude i levá plavební komora uvedena do řádného provozu, čímž se dosáhne cíle tohoto unikátního a náročného projektu. Vodní dílo Gabčíkovo tak bude opět schopno poskytnout nepřetržité a kvalitní plavební podmínky a zajistí bezpečný přejezd lodí přes obě plavební komory.

........................................................................................................................................................................

A nyní k slavnostnímu zakončení celé stavby a projektu s názvem „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“.

To se odehrálo na lodi Harmonie, která vyplula z Přístavu Bratislava dne 30.11. 2023 v 9:00 hodin. Během plavby se na lodi promítaly prezentace, např. o historii PLK na VDG (Vodohospodárska výstavba, š. p.), o realizaci stavby (METROSTAV, a.s., divize 8), o expertním kontrolním systému (Slovenská technická univerzita) a další. Za generálního projektanta firmu AQUATIS a.s. prezentoval statické poruchy stěn kanálů PLK a jejich sanace HIP tohoto složitého projektu Ing. Trnka, CSc. Při průjezdu zmodernizovanou levou plavební komorou se pak uskutečnilo symbolické stříhání pásky.

V Přístavu Gabčíkovo SVP se k uskutečnila tisková konference s novináři, na které vystoupili generální ředitel VV, š. p., ministr dopravy SR, ministr životního prostředí SR a zástupce CINEA. Poté následovalo opět nalodění a proplavení přes pravou PLK s cílem kolem 18:30 hodin v Bratislavě na Fajnorově nábřeží. 

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace