EXPO Voda v krajině - Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody (který připadá každoročně na 22. března) se ve čtvrtek 21. března 2024 uskutečnila akce EXPO Voda v krajině. Akce se konala v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně. Jejím cílem bylo představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami.

Na akci se představily výzkumné organizace a vysoké školy, stejně jako firmy působící dominantně v Jihomoravském kraji a jeho okolí. Akce se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti, státní správy a samosprávy, správců toků a vzdělávacích institucí v oboru vč. jejich studentů. Zástupci společnosti AQUATIS a.s. zde prezentovali projekty z poslední doby, které byly realizovány za účasti Laboratoře vodohospodářského výzkumu a při nichž bylo využito matematické i fyzikální modelování hydraulických jevů. Za AQUATIS a.s. zde následně ing. Jiří Švancara prezentoval příspěvek Realizované výzkumy a analýzy pro projekční praxi.

 

Expo Voda v krajině
Expo Voda v krajině
Expo Voda v krajině
Expo Voda v krajině

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace