Rekonstrukce MVE Žlutice na řece Střela (ř. km 66,7)

Na podzim 2023 byla dokončena rekonstrukce MVE Žlutice jejímž hlavním předmětem byla výměna dvou původních soustrojí sestávajících z turbíny typu Bánki, převodovky a asynchronního generátoru, za dvě nová soustrojí s turbínami typu Bánki s přímým spojením na synchronní generátory.
Rekonstrukce zahrnovala především následující činnosti:
• Kompletní demontáž dvou původních soustrojí Bánkiho turbín.
• Kompletní instalace dvou nových soustrojí Bánkiho turbín.
• Kompletní výměna elektrotechnologické části MVE.
• Stavební úpravy ve strojovně vč. vybudování základů pro nové generátory. 
• Úprava potrubí spodních výpustí a osazení nových regulačních segmentových uzávěrů spodních výpustí.
• Stavební práce při výměně části potrubí spodních výpustí DN 600. 
 

Základní parametry MVE:
• soustrojí / typ TG1 / Bánki    TG2 / Bánki
• průměr/šířka OK  D = 400/750 mm 300/375 mm
• otáčky n = 428 ot/min       600 ot/min
• návrhový spád Hn = 20,5 m     20,5 m
• návrhový průtok Qn = 0,9 m3/s   0,35 m3/s
• výkon generátoru Pg = 140 kW   60 kW
Celkový instalovaný výkon MVE Žlutice 200 kW

AQUATIS a.s. zajišťoval technickou koncepci a projektové činnosti ve stupni DSP, DPS a AD.
Investor stavby: Povodí Vltavy, státní podnik, 
Realizace rekonstrukce: CINK Hydro – Energy k.s.

Rekonstrukce MVE Žlutice na řece Střela
Vodní nádrž Žlutice
Rekonstrukce MVE Žlutice na řece Střela
Rekonstrukce MVE Žlutice na řece Střela

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace