visite site копии часов best site https://www.beautystic.com With Fast Delivery replicas de relogios click this replica rolex watches.

AQUATIS a.s. - oficiální stránky
AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Projektování metodikou BIM
Projektování metodikou BIM
AQUATIS aktivně využívá moderní ICT systémy a optimalizované pracovní postupy. Výsledkem jsou pak projekty zpracované metodikou BIM. V oblasti tvarově složitých vodohospodářských objektů typu jezů, vodních elektráren, přelivů, skluzů a hrází se jedná o unikátní dovednost.
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
AQUATIS a.s. zajišťuje komplexní projekční činnost v oblasti odvádění a čištění odpadních vod komunálního a průmyslového charakteru.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

Přerov - rekonstrukce kanalizačního sběrače NA

Přerov - rekonstrukce kanalizačního sběrače NA

Na konci roku 2020 byla dokončena stavba rekonstrukce kanalizačního sběrače NA ve městě Přerově.

Čistírna odpadních vod Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Čistírna odpadních vod Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Dokumentace pro vydání společného povolení (Ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

 VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

VD Gabčíkovo - inovace a modernizace dvou plavebních komor

Stav realizace rekonstrukce VD Gabčíkovo spěje do své první poloviny

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.