AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Projektování metodikou BIM
Projektování metodikou BIM
AQUATIS aktivně využívá moderní ICT systémy a optimalizované pracovní postupy. Výsledkem jsou pak projekty zpracované metodikou BIM. V oblasti tvarově složitých vodohospodářských objektů typu jezů, vodních elektráren, přelivů, skluzů a hrází se jedná o unikátní dovednost.
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
AQUATIS a.s. zajišťuje komplexní projekční činnost v oblasti odvádění a čištění odpadních vod komunálního a průmyslového charakteru.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

Protipovodňová ochrana Rapotín a Protipovodňová  ochrana Brno

Protipovodňová ochrana Rapotín a Protipovodňová ochrana Brno

Projekt s názvem „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE DESNÉ V ÚSEKU ř. km 14,231 – 16,840“

Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400, Vírský oblastní vodovod (VOV)

Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400, Vírský oblastní vodovod (VOV)

Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400, Vírský oblastní vodovod (VOV)

Protipovodňová ochrana obce Bílsko – poldr na Bílském potoce

Protipovodňová ochrana obce Bílsko – poldr na Bílském potoce

Protipovodňová ochrana obce Bílsko – poldr na Bílském potoce, dokončení závěrečných prací v roce 2020

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.