Služby specialistů

Kromě standardních projekčních a inženýrských činností jsme schopni zajistit celou řadu dalších specializovaných prací. Jedná se například o:
• předprojektové konzultace 
• poradentství při zadávání veřejných zakázek
• dokumentace o vlivu staveb a technologií na životní prostředí – EIA
• generely odvodnění a zásobování pitnou vodou
• plány oblasti povodí
• studie odtokových poměrů
• provozní a manipulační řády
• matematické modelování

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace