Projekční práce všech stupňů

Projektování je naší hlavní aktivitou. Dokážeme vytvořit projekty v celém širokém rozsahu vodohospodářských staveb. Od čistíren odpadních vod, přes vodní elektrárny všech typů a velikostí, až po projekty velkých územních celků, jako jsou přehradní nádrže, komplexní protipovodňová opatření a rozsáhlé vodovodní a kanalizační sítě. 

To vše dovedeme navrhnout a vyprojektovat od počátečních studií, přes všechny stupně dokumentace potřebné ke stavebnímu řízení až po projekty skutečného provedení a manipulační řády.  Projekty dokážeme zpracovat komplexně ve všech potřebných oborech a specializacích. Role tzv. generálního projektanta nám byla svěřena již mnohokrát na řadě významných staveb u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí našich služeb je i autorský dozor.

Technologie projektování trvale vylepšujeme v souladu s aktuálními trendy, takže většina našich nových projektů je zpracována formou komplexních informačních modelů a navazujících procesů (BIM).

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace