Realizace projektů
vakové jezy

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické jezové hradicí konstrukce. Svojí poměrně nízkou cenou a jednoduchým provozem představují ideální řešení pro malé vodní elektrárny a pro další stavby, kde je požadováno vzdutí vodní hladiny a její regulace. Ve společnosti  AQUATIS a.s. jsou vakové jezy projektovány již více než 50 let. Kromě zpracování projektové dokumentace zajišťujeme i jejich dodávku na klíč. Naši pracovníci zajišťují s tím spojený inženýring spočívající v dozoru při montáži, uvádění do provozu a v garančních servisech. AQUATIS a.s. ve spolupráci s výrobcem pryžotextilního materiálu používaného pro vakové jezy - firmou  Rubena s.r.o. realizoval již více než 230 vakových jezů. Kromě asi 110 vakových jezů v České republice, Slovensku a Polsku realizoval AQUATIS a.s. ve spolupráci s rakouskou firmou Hydro-Construct GesmbH Steyr projekty a dodávky vakových jezů v Rakousku, Německu, Itálii, Francii, Švýcarsku, Albánii, Norsku, Indii a Turecku. Dále jsme realizovali vakové jezy i v Estonsku, Maďarsku, Slovinsku a v severní Africe, a to v Maroku a Alžírsku.

Nejčastější případy použití:
Zajištění vzdutí vody a regulace hladiny pro provoz vodních elektráren; technicky jednoduchá a cenově zajímavá rekonstrukce hradicích zařízení starých jezů, a to i půdorysně zakřivených.
Pohyblivá konstrukce vaku přitom umožní i dodatečné změny výšky provozní hladiny;
Vzdutí vody pro jiné účely (rekreace, akumulace vody pro závlahy, zvýšení úrovně hladiny podzemní vody apod.).

Svým provozem přitom vakové jezy neohrožuji životní prostředí, neboť provozním médiem, kterým jsou plněny, je voda z řeky nebo vzduch. Rovněž neruší okolí nadzemními konstrukcemi.