Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, zahrnující objekty s příslušným zařízením pro čištění odkanalizovaných odpadních vod, jsou předmětem trvalého zájmu v rámci činností společnosti AQUATIS a.s.

Navrhujeme čistírny odpadních vod různých velikostí:
od městských ČOV (velká města s kapacitou stovek tisíc ekvivalentních obyvatel), přes střední velikosti ČOV (města s kapacitou desítek tisíc ekvivalentních obyvatel), až po ČOV pro menší celky (řádově tisíce ekvivalentních obyvatel), provádíme projektování nových ČOV i modernizaci a intenzifikaci stávajících ČOV, kdy jsou úpravy na ČOV řešeny tak, aby byl zajištěn provoz stávajícího zařízení.

Zajišťujeme:

• zpracování projektových podkladů – od průzkumu kanalizací po pasporty kanalizací vč. všech inženýrských průzkumů nezbytných pro návrh ČOV,
• zpracování kompletní dokumentace staveb - od studie, studie proveditelnosti, přes plánovací dokumentace, dokumentaci pro územní řízení, společné povolení, stavební povolení až po detailní realizační dokumentaci včetně rozpočtové část a dokumentaci skutečného provedení stavby,
• intenzifikace a rozšiřování vybudovaných ČOV, doplňování technologických stupňů, vyhodnocení existujícího provozu a jeho optimalizace,
• výkon autorského dozoru na stavbě, zpracování provozního řádu pro zkušební a trvalý provoz, vyhodnocení zkušebního provozu, kanalizační řád,
• výpočtové modely, hydrotechnické výpočty, algoritmy řízení.

Tyto práce provádíme jak pro veřejný sektor, tak pro soukromé investory.