Podpůrné činnosti pro projektování

Kvalitní, komplexní a rozsáhlé projekty vyžadují, kromě příslušných projektantů a specialistů, řadu podpůrných činností. Před započetím vlastních projekčních prací je třeba většinou zajistit celou řadu úkonů. Jde například o geodetické zaměření, geologický průzkum, chemické rozbory a další specializované činnosti. 

Většinu dokumentů, i přes pokračující digitalizaci, je pak třeba kvalitně a v dostatečném objemu vytisknout. Všechna data projektů, specializované nástroje,  komunikační systémy pak musí vyhovovat všem bezpečnostním standardům dnešní doby.

V naší společnosti AQUATIS tedy máme své geodety, geology, chemickou laboratoř a velkou planografii. Služby těchto oddělení využíváme při tvorbě našich projektů, ale umíme je nabídnout našim zákazníkům i přímo.  

V rámci firemního IT pak jsme schopni nastavit libovolnou formu komunikace nad projektem a sdílení dat včetně různých typů společných datových úložišť (CDE), videokonferencí a geograficky distribuovaných týmů. 

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace