VD Lichnov II, přesná nivelace, opakované měření přesné nivelace na vodním díle pro posouzení jeho stability


VD Lichnov II, přesná nivelace, opakované měření přesné nivelace na vodním díle pro posouzení jeho stability Jedná se o opakované zaměřování pozorovacích bodů na VD Lichnov metodou PN (přesné nivelace) s přesností na milimetry. Měření se zpravidla provádí dvakrát do roka, v závislosti na potřebách stavby. Samotné odchylky se vyhodnocují pomocí excelové tabulky a zpravidla docházíme k závěru, že jsou významnější na koruně a uprostřed hráze než na okrajích a dolních partiích VD. Průběh observace je velmi závislý na počasí, zejména na sílu a směr větru. Je poměrně zajímavé sledovat, že k dosažení požadované přesnosti je nezbytné i plánování z hlediska vývoje počasí.

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace