Lapák písku – nová vodní linka na ÚČOV Praha

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Předmětem díla bylo posouzení proudění v lapáku písku, který je součástí zařízení DENSADEG 4D na nové vodní lince ÚČOV Praha, při jeho maximálním hydraulickém zatížení. V provedených simulacích bylo zohledněno vícefázové proudění v lapáku písku – kromě vody byly modelovány i částice písku/štěrku, tuku a vzduchové bubliny z aeračních elementů. Výsledky simulací stávajícího stavu ukázaly nerovnoměrné hydraulické a látkové zatížení přelivné hrany distribučního žlabu a aeračního prostoru lapáku písku. Následně byl v modelu analyzován vliv jednouchých dispozičních úprav a výkonu aeračních elementů na proudění v lapáku písku. Zkoušené úpravy a změny však neměly výraznější vliv na snížení nerovnoměrnosti hydraulického a látkové zatížení přelivné hrany distribučního žlabu a aeračního prostoru lapáku písku.

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace