Plavební komory Gabčíkovo – stanovení hydrodynamického zatížení na ocelové uzávěry

Investor: Vodohospodárská výstavba, š.p.

Součástí rozsáhlého projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo“ byly provedeny simulace proudění přepadu přes uzávěry na horním ohlaví plavební komory s cílem určit tlakové zatížení od hydrodynamického proudění pro následný podrobný návrh ocelových konstrukcí. Proudění bylo simulováno při postupném otevírání uzávěrů pro důležité úrovně hladin. Celkem bylo pro dva uzávěry horního ohlaví spočítáno přibližně 50 zatěžovacích stavů, které byly vyhodnoceny.

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace