Plavební komora Praha - Staré Město – optimalizace tvaru krátkého obtoku

Investor: Technologická agentura ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA - TJ04000187

V rámci projektu „Tvarová optimalizace vodohospodářských konstrukcí s využitím parametrických modelů a CFD“ zpracovaného ve spolupráci s týmem z ČVUT Praha - fakulta stavební, za pomoci Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, projekt č. TJ04000187, byla vypracována optimalizace tvaru jednostranného krátkého obtoku na plánované plavební komoře na Starém městě v Praze s cílem vytvořit bezpečné podmínky pro plavbu při jejím plnění. Při tvarové optimalizaci bylo využito propojení programu FLOW-3D a parametrického modeláře, který generoval tvary krátkého obtoku vstupující do modelu. 

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace