Vodní dílo Nové Heřminovy

Investor: Povodí Odry, státní podnik

Součástí projektu „Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ bylo ověření návrhu funkčních objektů VD Nové Heřminovy (spodních výpustí, přelivů, kaskádového spadiště a vývaru) z hlediska průtokových kapacit. Tvarové řešení objektů ověřené provedenými výpočty bylo použito jako podklad pro část „C. Modelový výzkum funkčních objektů VD Nové Heřminovy – fyzikální model“.

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace