Úprava plavební komory Hořín

Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Lokalita: Středočeský kraj, Vraňansko – Hořínský kanál
Vodní tok: Vltava
Dodavatel: Metrostav a.s.

Stavba zahrnovala kompletní přestavbu obou ohlaví velké plavební komory
s rozšířením z 11 m na 12 m, úpravu mostu v dolním ohlaví na most zvedací pro zajištění plavební hloubky a vybudování čekacího stání v dolní vodě.

Práce zajišťované společností AQUATIS:
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení vodohospodářské části
Realizační dokumentace vodohospodářské části
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení vodohospodářské části

Foto zdroj: Ředitelství vodních cest ČR

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace