Přístaviště pro malá plavidla Roudnice nad Labem

Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Lokalita: Ústecký kraj
Vodní tok: Labe
Dodavatel: Metrostav a.s.

V rámci stavby bylo vybudováno přístaviště pro malá plavidla s pevnou hranou a s výložníky pro vyvazování plavidel. Přístaviště je vybaveno odběrnými sloupky pro zásobování plavidel elektrickou energií a pitnou vodou. 

Práce zajišťované společností AQUATIS:
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení
Realizační dokumentace
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení

Foto zdroj: Ředitelství vodních cest ČR

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace