Moderní technologie projektování a sdílení dat

Na většině našich nových projektů uplatňujeme metodiku BIM. Prakticky to znamená, že veškeré informace o projektované stavbě (3D grafika, negrafické informace) jsou soustředěny v jednom informačním modelu. Z něj se pak generuje kompletní sada dokumentace potřebná pro různé potřeby a fáze stavby.
Informační model, jakožto i veškerou komunikaci s objednatelem a externími spolupracovníky, ukládáme do společného datového prostředí (CDE). Tím pádem je proces přípravy stavby a následné realizace stavby (provozování stavby) zcela transparentní pro všechny zúčastněné strany.
Abychom mohli touto metodou pracovat, musíme každoročně investovat nemalé částky do licencí pokročilých nástrojů, rozvoje ICT infrastruktury a vzdělávání našich uživatelů.

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Kontaktní informace