Vnitrozemská plavba a vodní cesty

V rámci tohoto oboru činnosti společnost AQUATIS a.s. zpracovává různé stupně dokumentací od studie až po dokumentaci skutečného provedení stavby na plavební kanály a kanalizované části vodních toků včetně plavebních zařízení.

Jedná se zejména o plavební komory, lodní zdvihadla, rejdy plavebních komor, nábřežní zdi, překladiště, přístavy pro nákladní plavidla a rekreační plavidla.

Součástí prací jsou též návrhy servisních center sloužících k zásobování plavidel pohonnými hmotami a pitnou vodou a k odběru odpadů. V rámci dodávky jsou též řešeny technologické části zařízení, strojní a elektro. Stavby jsou navrhovány tak, aby co nejméně narušovaly přírodní prostředí.