Životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování

Obor životní prostředí, krajinné a vodohospodářské plánování zahrnuje následující podobory: